"MALÝ LEADER" PRO SVITAVSKO     

 

 

 

Malý LEADER pro Svitavsko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a spravuje ho Místní akční skupina Svitava z. s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014–2020. Podpora projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem. 

 

UZAVŘENO

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ