Úspěšně zrealizované projekty

Podporujeme venkov

Přerozdělujeme dotace z EU

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

Srdečně Vás zveme na 2. JEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ PRO REALIZACI

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ORP SVITAVY

Termín konání: 28. 8. 2017 ve 14:00

Místo konání: T. G. Masaryka 40/25, Svitavy - velká zasedací místnost

Pozvánka

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

OZNAČ STRÁNKU MAS Svitava JAKO TO SE MI LÍBÍ A VYHRAJ

Soutěž bude probíhat od 4. 7. 2017 (12:00) do 31. 8. 2017 (9:00).

    

MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA

44. ročník startuje již 24. 8. v Českých Budějovicích. 

Více informací zde.

VÝZVY Č. 1, 2 a 3 z IROP

Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje dne 27. 7. 2017

své první výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzva č. 1 - Bezpečná doprava

Výzva č. 2 - Bezpečnost v území MAS

Výzva č. 3 - Podpora vzdělávání

Blížší informace zde.

ZPRAVODAJ červenec 2017

Místní akční skupina Svitava z. s. vydává svůj letošní 1. zpravodaj. 

Obsahově je zdravodaj velmi rozmanitý :-) neváhejte si jej přečíst :-)