Aktuality

V příloze naleznete pozvánku na 15. valnou hromadu spolku včetně písemných podkladů k programu jednání. 

Upravená verze strategie po vypořádání připomínek jednotlivých ŘO v I. kole věcného hodnocení (odesláno na MMR dne 14.11.2016)

Datum vyhlášení výběrového řízení: 24. 11. 2016

 

Podmínky výběrového řízení naleznete v příloze této aktuality.

Informujeme, že byla vyhlášena Výzva č. 53 Udržitelná doprava pro interogravané projetky CLLD Místních akčních skupin. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

 

Podporovaná opatření přes MAS: Aktivita "BEZPEČNOST DOPRAVY" a Aktivita "CYKLODOPRAVA"

 

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

 

Upozorňujeme žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova na povinnost zřízení účtu na Portálu Farmáře.

 

PF je základním komunikačním systémem mezi žadatelem MAS a SZIF. Prostřednictvím toho portálu bude žadatel podávat žádost o dotaci na MAS.

 

Informace o zřízení účtu naleznete v příloze.

 

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou Svitava v OP ZAM je podmíněno schválením strategie CLLD, která je v současné době ve stavu hodnocení u MMR.

 

Předpoklad pro vyhlášení prvních výzev u MAS v OP ZAM je nejdříve konec roku 2016.

 

MAS Svitava bude v OP ZAM vyhlašovat výzvy zaměřené na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce, komunitních center, sociálního podnikání a prorodinných opatření.

 

V příloze naleznete dokumenty vztahující se k vyhlášené výzvě a pravidla k jednotlivým opatřením.

Finální verze Strategie MAS (schválená VH dne 3.3.2016 a odeslaná k podpoře dne 29.3.2016)

 

V příloze naleznete podklady k jednotlivým Operačním programům, ze kterých MAS Svitava získala předběžné alokace k přerozdělování dotačních prostředků v našem území.

 

IROP - předběžná alokace - 41,555 mil.

PRV - předběžná alokace - 19,187 mil.

ZAM - předběžná alokace - 14,47 mil.

 

Vyzýváme potencionální žadatele o dotace přes MAS, aby si jednotlivé OP prostudovali a zasílali nám své projektové záměry s vazbou na podporované oblasti z OP. Získané záměry budou zapracovány do stategie MAS (SCLLD), která bude sloužit jako hlavní podklad pro čerpání dotací.

Harmonogram výzev naleznete ZDE

1 2 

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Finální verze strategie SCLLD MAS Svitava (29.3.2016)

 

Upravená verze SCLLD MAS Svitava (14.11.2016)

 

Propagační videa - MAS Svitava


 

 

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist