Úspěšně zrealizované projekty

Podporujeme venkov

Přerozdělujeme dotace z EU

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

Srdečně Vás zveme na akci RODINNÝ DEN konaný v Kamenné Horce.

Kdy a kde: v sobotu 22. 7. 2017 od 14:30, fotbalové hřiště

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

OZNAČ STRÁNKU MAS Svitava JAKO TO SE MI LÍBÍ A VYHRAJ

Soutěž bude probíhat od 4. 7. 2017 (12:00) do 31. 8. 2017 (9:00).

    

Seminář pro žadatele o dotaci - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Operační program Zaměstnanost

v úterý 11. července 2017 v 9:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Mze ČR - Olomoucká 26, Svitavy

blíže zde

Seminář pro žadatele o dotaci - PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Operační program Zaměstnanost

ve středu 12. července 2017 v 9:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Mze ČR - Olomoucká 26, Svitavy

blíže zde

VÝZVA Č. 1 a 2 OP Zaměstnanost

 

Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje dne 3. 7. 2017

svou 1. a 2. výzvu v OP Zaměstnanost.

Výzva č. 1: Sociální začleňování I. (dřívejší pojmenování "Komunitní a sociální služby")

Výzva č. 2: Prorodinná opatření I.

Bližší informace zde