Úspěšně zrealizované projekty

Podporujeme venkov

Přerozdělujeme dotace z EU

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/02

Animace škol a školských zařízení v roce 2018 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/01

Plnění komunikačních plánů projektů - Luboš Buchta

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/05

Dotační programy Pardubického kraje

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/04

17. Valná hromada MAS

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/03

Fler Kreativ Litomyšl

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/02

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy I a II

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/01

Seminář "Sdílení zkušeností z implementace

strategií CLLD v Pardubickém kraji"

 

Zprávička v odkaze aktuality.

 

WORKSHOP CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV

Manažeři MAS se ve dnech 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 zúčastní

workshopu Celostátní sítě pro venkov konané ve Vysokém Mýtě

ve spolupráci s MAS Litomyšlsko, o. p. s.

JEDNÁNÍ RADY MAS

Dne 23. 11. 2017 se bude konat jednání Rady MAS.

Témata: 1., 2. a 3. výzva IROP, Malý LEADER a 1. a 2. výzva OPZ.

Následně bude výběr projektů z IROP a OPZ zaznamenán v systému MS2014+.

1 2