MAS Svitava - 1
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svitava - 2
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PŘÍVĚTIVÝ REGION

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

Dnes vyhlašujeme 3 výzvy z IROP !!!

Bezpečná doprava, Bezpečnost v území MAS a Podpora vzdělávání

Více informací zde

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/07/01

12 PŘIJATÝCH PROJEKTŮ DO 2. VÝZVY MAS SVITAVA

Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Dnes vyhlašujeme výzvu na

"Malého LEADERa" pro Svitavsko pro rok 2019

Odkaz na informace

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/06/03

Seminář IROP pro příjemce 6. vývzy

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/06/02

Projekty IROP přes MAS

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/06/01

Společné setkání Rday Pardub. kraje s MAS 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

MASka vydala svůj první letošní zpravodaj :-) 

Dokument ke stažení zde.