MAS Svitava - 1
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svitava - 2
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PŘÍVĚTIVÝ REGION

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/02/01

Projekty na Sociální začleňování schváleny

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Místní akční skupina Svitava z. s. zveřejňuje pravidla

FOTOSOUTĚŽE MAS na téma „KRÁSY NAŠEHO ÚZEMÍ“.

Soutěž bude probíhat od 19. února 2018 (13:00) do 31. května 2018 (9:00).

 

 

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/06

Příměstské tábory doporučeny k podpoře

 

Zprávička v odkaze aktuality.

 

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/05

První žádosti o dotaci z 1. výzvy z PRV 

schváleny RO SZIF

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/04

Konzultace výzvy v OPZ

+ jednání Rady MAS 29. 1. 2018 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/02

Animace škol a školských zařízení v roce 2018 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/01/01

Plnění komunikačních plánů projektů - Luboš Buchta

 

Zprávička v odkaze aktuality.