MAS Svitava - 1
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svitava - 2
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PŘÍVĚTIVÝ REGION

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

Dnes, 12. 3. 2018, vyhlašuje Místní akční skupina Svitava z. s. 3. výzvu z OP Zaměstnanost na Sociální podnikání. 

Více zde

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/03/02

Seminář: ADMINISTRACE PROJEKTŮ VE FÁZI REALIZACE

 

Zprávička v odkaze aktuality.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ MAS OLOMOUCKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

V termínu 1. - 2. března 2018 proběhne společné setkání MASek OL a P krajů na Bouzově.

Program semináře je rozdělen do tří bloků. 

Těšíme se na setkání a na příležitost vytvořit "dobré sousedské vztahy" :-) 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Místní akční skupina Svitava z. s. zveřejňuje pravidla

FOTOSOUTĚŽE MAS na téma „KRÁSY NAŠEHO ÚZEMÍ“.

Soutěž bude probíhat od 19. února 2018 (13:00) do 31. května 2018 (9:00).