Aktuality

Dne 9. 3. 2017 byla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD) schválena řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM).

 

Aktuální verze SCLLD schválená ŘO je uveřejněna na webových stránkách MAS.

 

V současné době pro nás řídící orgány připravují Akceptační dopisy pro programové rámce SCLLD, na jejichž základě můžeme začít vyhlašovat první výzvy.

 

Přidělená rezervovaná alokace pro výzvy MAS Svitava do roku 2023 byla schválena ve výši přes 75 mil. Kč, s tím, že největší část alokace připadá na opatření IROP (41, 552 mil. Kč); PRV (19,185 mil. Kč) a OP ZAM (14,470 mil. Kč).

 

V roce 2017 připravujeme vyhlášení výzev na tato opatření:

 

Program rozvoje venkova

Fiche 1 – Podpora zemědělských podnikatelů, alokace 2.000.000 Kč

Fiche 2 – Rozvoj nezemědělského podnikání, alokace 1.800.000 Kč

Fiche 4 – Rekreační funkce lesa, alokace 300.000 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: květen 2017

 

Integrovaný regionální operační program

IROP 1 – Bezpečná doprava, alokace 5.000.000 Kč

IROP 2 – Bezpečnost v území MAS, alokace 500.000 Kč

IROP 3 – Podpora vzdělávání, alokace 6.000.000 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení výzev: červen 2017

 

Operační program Zaměstnanost

ZAM 1 – Komunitní a sociální služby, alokace 9.300.000 Kč

ZAM 3 – Prorodinná opatření, alokace 2.170.000 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení výzev: červen/červenec 2017

 

Podrobnější informace k jednotlivým opatřením si můžete vyžádat u pracovníků kanceláře MAS nebo je naleznete v dokumentu SCLLD v kapitole 3.5 Akční plán.

 

Vyzýváme všechny zájemce, kteří chtějí požádat o dotaci v prvních výzvách MAS, aby se obrátili na pracovníky kanceláře MAS a své projektové záměry s nimi zkonzultovali.

 

Informujeme žadatele, že byla vyhlášená Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

 

Podporovaná opatření přes MAS: "STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU"

 

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

Informujeme žadatele, že byla vyhlášená Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro integrované projekty CLLD Místních akčních skupinZveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

 

Podporovaná opatření přes MAS: "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL", "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL", INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

 

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

V příloze naleznete informační leták o činnosti našeho spolku včetně přehledu podporovaných aktivit, na které lze získat dotaci.

 

V harmonogramu na rok 2017 došlo k těmto změnám:

 

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb

 

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center

 

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání

 

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání

 

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol

 

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

 

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení.

 

Harmonogram výzev a přehled změn naleznete v příloze.

Informujeme, že byla vyhlášena Výzva č. 53 Udržitelná doprava pro interogravané projetky CLLD Místních akčních skupin. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

 

Podporovaná opatření přes MAS: Aktivita "BEZPEČNOST DOPRAVY" a Aktivita "CYKLODOPRAVA"

 

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

 

Upozorňujeme žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova na povinnost zřízení účtu na Portálu Farmáře.

 

PF je základním komunikačním systémem mezi žadatelem MAS a SZIF. Prostřednictvím toho portálu bude žadatel podávat žádost o dotaci na MAS.

 

Informace o zřízení účtu naleznete v příloze.

 

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist