Podle Stanov spolku je vrcholným orgánem Valná hromada, statutárním orgánem je Výbor, rozhodovacím orgánem je Rada, která volí předsedu. Na hospodaření, dodržování stanov a pravidel pro výběr projektů dohlíží Kontrolní komise, zodpovědná valné hromadě. Valná hromada volí z řad členů MAS a odborníků - nečlenů MAS Výběrovou komisi.

 

Předseda:

Vladimír Buchta, Vendolí č.p. 286, 569 14 Vendolí, tel. 725 091 111

 

Kancelář MAS:

Petr Škoda, DiS., Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (IROP, PRV, OPŽP)

tel. 725 925 454, e-mail: kancelar@massvitava.cz, skoda@massvitava.cz 

        

Ing. Tereza Satrapová, Projektová manažerka (PRV, POV Pk, Animace škol)

tel. 602 554 458, e-mail: kancelar@massvitava.cz               

                        

Stanislava Vaněčková, Manažerka MAS (MAP, Animace škol)

tel. 606 931 111, e-mail: kancelar@massvitava.cz, vaneckova@massvitava.cz     

                                             

Mgr. Veronika Košťálová (Externí konzultantka OP Z) 

tel. 606 285 633, e-mail: vkostalov@gmail.com         

 

 

Sídlo a kancelář MAS (též doručovací adresa): Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy (budova SZIF, I. patro, dveře č. 17,19)
IČO: 270 23 621. Kancelář MAS naleznete ZDE.

 

V současné době jsou v kanceláři služby v pondělí-pátek (7,30 - 15,30).

Vzhledem k činnostem i mimo kancelář je nutné si konzultaci v úřední hodiny domluvit předem.

Konzultace a dotazy: prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na manažery

 

E-mail: kancelar@massvitava.cz

ID Datové schránky: cwej8v4

Bankovní spojení: Česká spořitelna, okr. pobočka Svitavy, č. ú. 1213544399/0800

 

Údaje zapsané v RES: ZDE

Údaje zapsané ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin: ZDE