UZAVŘENÁ

Integrovaný regionální operační program (IROP):

V rámci realizace strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027 bude MAS Svitava přerozdělovat dotační prostředky ve výši cca 52 mil. Kč, s tím, že pro roky 2023-2026 má k dispozici alokaci ve výši 36 263 233 Kč. V případě dobrého čerpání bude MAS k dispozici zbývající aloakce ve výši cca 15,5 mil. Kč.
 
Hlavní témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: vzdělávání, doprava, cestovní ruch a kultura. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu či pořízení vybavení. Výše podpory pro území MAS Svitava je 95 %.