ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY MAS SVITAVA

Dne 29. 02. 2020 dochází k zániku naší současné e-mailové adresy massvitava@unet.cz. Od 01. 03. 2020 budeme dostupní na nové e-mailové adrese: kancelar@massvitava.cz 

V případě potřeby kontaktu na konkrétního zaměstnance je možné využít i níže uvedené adresy:

Petr Škoda, DiS. - vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD - skoda@massvitava.cz

Stanislava Vaněčková - manažerka MAS - vaneckova@massvitava.cz

 

Děkujeme za respektování a uložení našich nových e-mailových adres.