VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRV

Dne 20.05.2021 byla vyhlášena výzva č.5/2021 Programu rozvoje venkova na fiche:

Fiche 2: Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 9: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
      a) veřejná prostranství v obcích
      f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Seminář pro žadatele: online 27.5.2021 (Google Meets), nutná registrace do 25.5.2021

Příjem žádostí: 1.6.2021 - 21.6.2021