VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP

Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje 9. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS SVITAVA - IRP - Podpora vzdělávání IV." 

termín vyhlášení výzvy: 30. 7. 2020

seminář pro žadatele: 11.8.2020

Více informací na webových stránkách ve složce AKTUÁLNÍ VÝZVY --> IROP 2014-20