Vyhlášená výzva IROP 2/2018 - Bezpečnost v území MAS II.