Účast na semináři k novým aktivitám v OPŽP

Dne 23. 10. 2018 se manažer MAS zúčastní Semináře k novým aktivitám v OP Životní prostředí v Praze.