TVORBA STRATEGIE CLLD 2021 - 2027

Rádi bychom Vás aktivně zapojili do procesu sběru podkladů pro tvorbu strategického dokumentu rozvoje území Svitavska a Brněnecka pro období 2021-2027

odkaz na dotazník zde: https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7

Více informací SCLLD 2014-2020 --> dotazníky