Spolupráce

Místní akční skupina Svitava dlouhodobě navazuje spolupráci nejen s partnery v regionu MAS, ale i s vybranými subjekty z celé České republiky.

 

V rámci akčního plánu SCLLD má MAS Svitava možnost realizovat projekty spolupráce z operace 19.3.1 Programu rozvoje venkova. V současné době MAS Svitava diskutuje s vybranými MAS v Pardubickém kraji nad tématy možné spolupráce. Zahájení realizace prvních projektů spolupráce je plánováno na rok 2019.