Semináře k výzvám v roce 2017

Program rozvoje venkova - Fiche 1, 2 a 4:

22. 6. 2017

Operační program Zaměstnanost - Sociální začleňování:

11. 7. 2017

Operační program Zaměstnanost - Prorodinná opatření:

12. 7. 2017

Integrovaný regionální operační program: 3. 8. 2017

- Bezpečná doprava

- Bezpečnost v území MAS

- Podpora vzdělávání