UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

 

 

V roce 2017 bude vyhlášena 1 výzva na 3 fiche:

Fiche 1 - Podpora zemědělského podnikání

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Fiche 4 - Rekreační funkce lesa

 

Výzva bude vyhlášena 12. 6. 2017.