PŘÍPRAVA STRATEGIE CLLD 2021-2027

V současnosti kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, její opatření plánuje ralizovat v nadcházejícím novém programovém období 2021 - 2027. V rámci této tvorby dojde k šetření napříč všemi cílovýmu skupinami - obyvatelé, starostové, neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy, podnikatelé, zemědělci a lesníci. Cílem tohoto šetření bude zjištění potřeb na území Svitavska a Brněnecka v rámci kterých bude možné stanovit opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území v novém programovacím období 2021+.

Věříme, že díky společné snaze identifikujeme slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci budou pro nás cenným zdrojem informací.

VÝZVA PRO OBYVATELE OBCÍ NA ÚZEMÍ MAS SVITAVA

Zapojit se do dotazníkového šetření můžete vyplněním dotazníku na uvedeném odkazu: https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7

Uzávěrka dotazníkového šetření dne 10.2.2021

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření - ZDE

 

VÝZVA PRO OBCE K MAPOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO OBDOBÍ 2021+

Místní akční skupina Svitava z. s. si dovoluje oslovit starosty členských obcí s výzvou k předkládání projektových záměrů pro období 2021-2027 pro potřeby aktualizace strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.

Vyhodnocení dat proběhne v březnu 2021 (uzávěrka 14.3.2021)prodlouženo do 31.3.2021

Výzva pro obce k mapování projektových záměrů pro období 2021+

Tabulka k vyplnění projektových záměrů

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření - ZDE

 

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K MAPOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO OBDOBÍ 2021+

Místní akční skupina Svitava z. s. si dovoluje oslovit poskytovatele sociálních služeb na Svitavsku a Brněnecku s výzvou k předkládání projektových záměrů pro období 2021-2027 pro potřeby aktualizace strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.

Vyhodnocení dat proběhne v březnu 2021 (uzávěrka 14.3.2021), prodlouženo do 25.4.2021

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb k mapování projektových záměrů pro období 2021+

Tabulka k vyplnění projektových záměrů

 

VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ZEMĚDĚLCE, LESNÍKY A PODNIKATELE

V další fázi příprav strategie CLLD 2021-2027 se Místní akční skupina Svitava z. s. dovoluje oslovit neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy a zemědělce, lesníky a podnikatele k vyplnění dotazníku.

Vyhodnocení dat proběhne v dubnu 2021 (uzávěrka dotazníků 25.4.2021)

odkaz na dotazník pro neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy - https://forms.gle/R46BEnP8a1i2bGbf6

odkaz na dotazník pro zemědělce, lesníky a podnikatele - https://forms.gle/c3riXhybAjHrXjB26