UZAVŘENÁ

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Pro žadatele je na současné období 2014-2023 v OP ŽP připraveno 10,0 mil. Kč. 

 

V roce 2019 bude vyhlášena 1 výzva:

OPŽP 1 - Sídelní zeleň - alokace 10,0 mil. Kč

Předpokládaný termín vyhlášení: 31. 1. 2019