UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 

Pro žadatele je na současné období 2014-2020 v OP Z připraveno 14,4 mil. Kč. 

 

V roce 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy:

ZAM 1 - Sociální začleňování - alokace 9,3 mil. Kč

ZAM 3 - Prorodinná opatření - alokace 2,1 mil. Kč

 

Výzvy budou vyhlášeny 3. 7. 2017.