Evaluační zpráva MAS Svitava

Evaluační zpráva Mid-term evaluace strategie CLLD MAS Svitava byla schválena dne 26.7.2019 Ministerstvem pro místní rozvoj.