Tvorba strategie CLLD 2021-2027

V současnosti kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, její opatření plánuje ralizovat v nadcházejícím novém programovém období 2021 - 2027. Aktuálně probíhá dotazníkové šetření mezi starosty obcí a obyvateli regionu. Cílem tohoto šetření bude zjištění potřeb na území Svitavska a Brněnecka v rámci kterých bude možné stanovit opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území v novém programovacím období 2021+.

 

Věříme, že díky společné snaze identifikujeme slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci budou pro nás cenným zdrojem informací.

 

Zapojit se do dotazníkového šetření můžete vyplněním dotazníku na uvedeném odkazu: https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7

Uzávěrka dotazníkového šetření dne 10.2.2021

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření - zde

URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PO ROCE 2021. JAKÝM SMĚREM CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.

 

 

 

 

VÝZVA PRO OBCE A POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K MAPOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO OBDOBÍ 2021+

Místní akční skupina Svitava z. s. si dovoluje oslovit starosty členských obcí a poskytovatele sociálních služeb s výzvou k předkládání projektových záměrů pro období 2021-2027 pro potřeby aktualizace strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.

Vyhodnocení dat proběhne v březnu 2021 (uzávěrka 14.3.2021), prodlouženo do 25.4.2021

Výzva pro obce k mapování projektových záměrů pro období 2021+

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb k mapování projektových záměrů pro období 2021+

Tabulka k vyplnění projektových záměrů

V nejbližší době bude zveřejněn Souhrnný výstup z této výzvy

 

VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ZEMĚDĚLCE, LESNÍKY A PODNIKATELE

V další fázi příprav strategie CLLD 2021-2027 se Místní akční skupina Svitava z. s. dovoluje oslovit neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy a zemědělce, lesníky a podnikatele k vyplnění dotazníku.

Vyhodnocení dat proběhne v dubnu 2021 (uzávěrka dotazníků 25.4.2021)

odkaz na dotazník pro neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy - https://forms.gle/R46BEnP8a1i2bGbf6

odkaz na dotazník pro zemědělce, lesníky a podnikatele - https://forms.gle/c3riXhybAjHrXjB26