Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.

soubor ke stažení (PDF, 900 KB, aktualizace prosinec 2012)

soubor ke stažení (PDF, 1,8 MB, květen 2007)

Soubor ke stažení (PDF, 300 KB, prosinec 2011)