AVÍZO 3. VÝZVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVITAVA Z. S. - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA