Dne 6. 6. 2022 byl ukončen příjem žádostí do PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - výzva 7.

Dne 8.6.2022 jsme měli možnost shlídnout seminář na téma "Spolufinancování projektů CLLD prostřednictvím platformy Darujme.cz".

Webinář nám přinesl základní informace o platformě www.darujme.cz. Dále jak úspěšně založit projekt a také tipy úspěšné projekty.

 

Dne 26. 4. 2022 proběhlo jednání Rady MAS Svitava z.s., kde se řešilo:

Vyhlášení nové výzvy č.7/2022 do programu PRV.

Zhodnocení realizace ukončeného projektu MAP II a podání žádosti o dotaci projektu MAP III.

Dále se řešili členské záležitosti.

 

Dne 2. 5. 2022 vyhlašuje MAS Svitava z.s. již 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA do těchto fichí:

2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

5 -  Protipovodňová prevence v lesích

9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Dne 20.4.2022 jsme se zúčastnili semináře v Novém Městě nad Nisou, který pořádala NS MAS. V tomto semináři jsme se dozvěděli důležité informace ohledně projektu OP TP (Operační program Technická pomoc). Dále se řešily výstupy z MASkathonu - především preferenční kritéria.

Dne 5.-6.4.2022 jsme měli možnost zúčastnit se Live streamu MASkathon 2022, který pořádala pracovní skupina Chytrý venkov NS MAS ČR v rámci projektu Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje ČR. Řešili se hlavně výběrová a preferenční kritéria projektů MAS ve strategiích (SCLLD).

1 2 3 4 5  ...