MAS Svitava - 1
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svitava - 2
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PŘÍVĚTIVÝ REGION

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/09/01

KONFERENCE VENKOV - STRÁŽNICE

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Dnes, 3. 9. 2018, vyhlašuje MAS Svitava

4. Výzvu z OP Zaměstnanost na Sociální podnikání II. 

Více informací zde

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/08/03

"MALÝ LEADER" PRO SVITAVSKO

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/08/02

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE IROP

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Dnes vyhlašujeme 3 výzvy z IROP !!!

Bezpečná doprava, Bezpečnost v území MAS a Podpora vzdělávání

Více informací zde