Ve dnech od 19.4. do 21.4.2021 hlasovali členové Rady MAS per rollam. Členové hlasovali ohledně PRV - převod fin. prostředků mezi fichemu pro výzvu 5/2021 a dále vyhlášení výzvy č. 5/2021

Od 22.3.2021 byla vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, všem zaměstnancům nařízena práce z domova. Nadále budeme dostupní na našich e-mailových adresách, či telefonu (viz. Kontaktní údaje na tomto webu).

Valná hromada NS MAS 2021

Jednání Rady MAS - online (body jednání: Výběr projektů podaných do 4. výzvy z PRV, Návrh rozpočtu na rok 2021, Tvorba strategie pro programové období 2021-2027 členské záležitosti)

Seminář k tvorbě Strategie CLLD - KS MAS Pk

Jednání VK - per rollam (přehodnocení projektu 4. výzva PRV)

Dne 22.1.2021 jsme se zúčastnili valné hromady KS MAS Pk - online.

Ve dnech od 9.12.2020 do 11.12.2020 proběhlo hlasování Rady MAS (IROP, ML 2021, ML 2020).

Ve dnech od 1.12.2020 do 3.12.2020 proběhlo hlasování VK (IROP)

Ve dnech od 04.12.2020 do 08.12.2020 probíhá druhé jednání Výběrové komise, která hodnotí projekty podané do výzvy MAS Svitava: "Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2021.

1 2 3 4 5  ...