Dne 24.06.2020 proběhne jednání Rady MAS.

Dne 22.06.2020 proběhne jednání Výběrové komise MAS Svitava.

Dne 11.06.2020 se konala VH KS MAS Pk a pracovní setkání MAS Pk, v rámci kterého se mimo jiné předávali zkušenosti z realizace výzev PRV, IROP, OPZ a OPŽP.

Ve dnech 15.-17.04.2020 proběhlo hlasování per rollam rady MAS. Na programu jednání Rady bylo:

1) Program rozvoje venkova - vyhlášení výzvy č. 4/2020

2) Členské záležitosti (přijetí nového člena)

VELETRH DOBRÝCH PRAXÍ Chytrého venkova a udržitelného zemědělství
Hradec Králové

Dne 20.02.2020 proběhne jednání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje v Luži.

Nové ekonomické příležitosti - bioekonomika a její možnosti

 

Jednání Rady MAS 09.01.2020

Výběrová komise MAS 10. 12. 2019

Valná hormada NS MAS v Hradci nad Moravicí: 11. - 12. 11. 2019

1 2 3 4 5  ...