Dne 29. ledna 2019 proběhnou ve Svitavách 2 jednání:

- dopoledne Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

- odpoledne Workshop - Pracovní setkání místních akčních skupin Pardubického kraje k evaluaci SCLLD

Dne 22. ledna 2019 proběhne 1. jednání Rady MAS v tomto roce.

Dne 10. ledna 2019 se koná Workshop k evaluaci SCLLD v Poličce.

Dne 11. prosince 2018 proběhne od 13:00 jednání Valné hromady MAS.

Dne 27. 11. 2018 proběhne od 10:00 jednání Rady MAS.

Ukončení výzvy OPZ - Sociální podnikání II. - PRODLOUŽENO

Více zde

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/11/01

ŽÁDOSTI O PLATBU REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ K 31. 10. 2018

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Dne 13. 11. 2018 proběhne jednání orgánů MAS: 

  • Od 9:30 jednání Výběrové komise MAS
  • Od 10:00 jednání Rady MAS

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/10/03

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI Z VÝZEV IROP 2018

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/10/02

PESTRÝ ZAČÁTEK TÝDNE V CHOCNI

 

Zprávička v odkaze aktuality.

1 2 3 4 5  ...