Dne 25.11.2021 Místní akční skupina Svitava z.s. pořádá seminář na Operační program Zaměstnanost+. V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře prosíme o potvrzení Vaši účasti telefonicky na číslo 602 554 458, případně na e-mail: kancelar@massvitava.cz a to v termínu do 23. 11. 2021.

Program:

  1. Představení nového implementačního modelu CLLD v OPZ+
  2. Podporované cílové skupiny
  3. Podporované aktivity
  4. Změny oproti stávajícímu období
  5. Partnerství
  6. Návrhy aktivit k realizaci
  7. Prostor pro dotazy

Dne 16.11.2021 se manažeři MAS zúčastnili pracovního pléna krajské sítě MAS Pardubického kraje.

Dne 4.11.2021 proběhne jednání Rady MAS, která má na svém programu zejména Aktualizaci finančního plánu SCLLD (příprava 6. výzvy z PRV); Programové období 2021-2027 (tvorba akčního plánu SCLLD, OP, podporové aktivity); Podání žádostí o dotaci pro rok 2022 z POV Pardubického kraje (dotační titul 3)

Dne 26.10.2021 se manažeři MAS zúčastní semináře v Holicích na téma Obnovitelné zdroje energie.

Ve dnech 12.-14.10.2021 se manažer MAS zúčastní konference Venkov ve Žďáru nad Sázavou.

Ve dnech 12.-14.10.2021 se manažer MAS zúčastní konference Venkov ve Žďáru nad Sázavou.

Ve dnech 12.-14.10.2021 se manažer MAS zúčastní konference Venkov ve Žďáru nad Sázavou.

Dne 15.10.2021 se koná seminář k OPZ+ formou online.

Dne 1.10.2021 se konalo jednání Krajské sítě místních akčních skupin Pardubického kraje na které byly pozvány nejen zástupci Pardubického kraje, PPINK, RESAO ale i mnoho dalších.

Ve dnech 21.-23.9.2021 se v Kutné Hoře konal Leaderfest 2021, kterého se zúčastnili manažeři MAS Svitava a její předseda. Vzdělávali se v přípravě nového období 2021+, v evropském inovačním partnerství, v rozvoji venkova i v modelování atraktivity regionu. Zúčastnili se zajímavých workshopů na téma MAS blíže občanům, Cesty spolupráce a  Leader v péči o krajinu. Poslední den se zúčastnili přínosných exkurzí Leader ve městě a Podpora komunitního života a podnikání na Kutnohorsku.

1 2 3 4 5  ...