Dne 26. 4. 2022 proběhlo jednání Rady MAS Svitava z.s., kde se řešilo:

Vyhlášení nové výzvy č.7/2022 do programu PRV.

Zhodnocení realizace ukončeného projektu MAP II a podání žádosti o dotaci projektu MAP III.

Dále se řešili členské záležitosti.

 

Dne 2. 5. 2022 vyhlašuje MAS Svitava z.s. již 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA do těchto fichí:

2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

5 -  Protipovodňová prevence v lesích

9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Dne 20.4.2022 jsme se zúčastnili semináře v Novém Městě nad Nisou, který pořádala NS MAS. V tomto semináři jsme se dozvěděli důležité informace ohledně projektu OP TP (Operační program Technická pomoc). Dále se řešily výstupy z MASkathonu - především preferenční kritéria.

Dne 5.-6.4.2022 jsme měli možnost zúčastnit se Live streamu MASkathon 2022, který pořádala pracovní skupina Chytrý venkov NS MAS ČR v rámci projektu Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje ČR. Řešili se hlavně výběrová a preferenční kritéria projektů MAS ve strategiích (SCLLD).

Dne 5.-6.4.2022 jsme měli možnost zúčastnit se Live streamu MASkathon 2022, který pořádala pracovní skupina Chytrý venkov NS MAS ČR v rámci projektu Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje ČR. Řešili se hlavně výběrová a preferenční kritéria projektů MAS ve strategiích (SCLLD).

Dne 21.3.2022 pořádala NS MAS on-line seminář na téma „Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje v ČR“. Naši manageři MAS Svitava se mimo jiné dozvěděli, co jsou SMART řešení a jejich principy, příklady z praxe…

Dne 16.3.2022 NS MAS zorganizovala on-line seminář KOMUNITNÍ ENERGETIKA JAKO SOUČÁST STRATEGIE MAS.

Tohoto semináře se účastnili manageři MAS Svitava, kde se mimo jiné řešily aktuální potřeby a nové témata komunitně vedeného místního rozvoje v ČR, příklady z praxe, sociálně-technologické změny, na které se musíme do budoucnosti připravit.

Dne 9.3.2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádalo seminář, na kterém jsme se dozvěděli rozdělení alokace mezi programové rámce IROP a orientační přehled výzev ŘO IROP pro CLLD, programové rámce IROP a jejich hodnocení a další důležité informace.

Dne 18.02.2022 se konalo jednání valné hromady krajské sítě Pardubického kraje MAS na kterém se mimo jiné volil nový předseda a místopředsedové. Po valné hromadě se konalo jednání se zástupci Pardubického kraje ohledně připravovaných projektů do Operačního programu Zaměstnanos+.

Dne 1.3.2022 se konalo jednání Rady MAS na kterém se mimo jiné schvaloval rozpočet na rok 2022 a řešili se personální záležitosti.

1 2 3 4 5  ...