Aktuality

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/05

Dotační programy Pardubického kraje

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/04

17. Valná hromada MAS

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/03

Fler Kreativ Litomyšl

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/02

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy I a II

 

Zprávička v odkaze aktuality.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2017/12/01

Seminář "Sdílení zkušeností z implementace

strategií CLLD v Pardubickém kraji"

 

Zprávička v odkaze aktuality.

 

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS 

 

Srdečně Vás zveme na 17. jednání Valné hromady, které se

uskuteční 14. 12. 2017 od 13:00 v sídle MAS.

 

Podklady pro jednání naleznete v odkaze aktuality.

WORKSHOP CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV

Manažeři MAS se ve dnech 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 zúčastní

workshopu Celostátní sítě pro venkov konané ve Vysokém Mýtě

ve spolupráci s MAS Litomyšlsko, o. p. s.

JEDNÁNÍ RADY MAS

Dne 23. 11. 2017 se bude konat jednání Rady MAS.

Témata: 1., 2. a 3. výzva IROP, Malý LEADER a 1. a 2. výzva OPZ.

Následně bude výběr projektů z IROP a OPZ zaznamenán v systému MS2014+.

1 2 3 4