Dne 15. 11. 2022 realizovala MAS Svitava setkání na téma IROP. V tomto workshopu se zástupci obcí dozvěděli o možnostech čerpání v IROP prostřednictvím MAS Svitava, představení podporovaných aktivit, akční plán SCLLD MAS Svitava a na závěr proběhla diskuze ohledně jednotlivých projektů.

Setkání zástupců Krajské sítě MAS Pardubického kraje se konalo ve středu 5. 10. 2022 v kulturním domě v kulturním domě Koclířov na Svitavsku. Vyměnili jsme si spousty informací a zkušeností s kolegy z ostatních MASek, zejména v oblasti přípravy realizace projektů na nové programové období v našich územích. Diskuze byla i nad přerozdělováním finančních prostředků na projekty pro jednotlivé MASky a možnostech další spolupráce a vzdělávání.
 
Obci Koclířov děkujeme za poskytnuté prostory pro toto jednání.

Dne 27.9.2022 se koná v multifunkčním centru Fabrika (Svitavy) seminář na téma "Dotace z OP TAK".

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s regionální kanceláří Agentury CzechInvest pro Pardubický kraj, Krajským sdružením MAS Pardubického kraje a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje pořádal semináři Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj Vašeho podnikání.

Seminář byl věnován nejen představení aktuálních výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, ale zaměřil se také na důležité obecné podmínky procesu získání dotace na Vaše projekty. Prezentovány byly i další alternativní možnosti podpory podnikání z jiných zdrojů.

Dne 21.-22.9.2022 předseda MAS Svitava vyjel na tradiční akci LEADERfest. Letošní ročník se konal v Čejkovicích v Jihomoravském kraji. 

Nechyběl bohatý program na exkurze a pořádaných workshopů.

Dne 21.-22.9.2022 předseda MAS Svitava vyjel na tradiční akci LEADERfest. Letošní ročník se konal v Čejkovicích v Jihomoravském kraji. 

Nechyběl bohatý program na exkurze a pořádaných workshopů. 

 

Dne 17. 9. 2022 jsme měli možnost spoluúčasti na Slavnosti burčáku v obci Vendolí. 

Akce proběhla za nepříznivého počasí, ale účastníkům vinařské soutěže to rozhodně nevadilo. 

 

Dne 1. 8. 2022 jsme odeslali projektovou žádost k Operačnímu programu zaměstnanost +

U tohoto projektu jsme se zaměřili na realizaci těchto aktivit:

Dialog - cílová skupina "Senioři"

Domovník - cílová skupina "Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené"

Koordinátor na pomezí sociálních služeb a škol - cílová skupina "Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé životní situaci"

Příroda je zdrojem poznání - cílová skupina "Veřejnost"

Dětské kluby s hiporehabilitací - cílová skupina "Osoby pečující o malé děti"

1 2 3 4 5  ...