Valná hormada NS MAS v Hradci nad Moravicí: 11. - 12. 11. 2019

Valná hromada MAS 19. 11. 2019

Jednání VK 31. 10. 2019

Dne 2. 10. 2019 proběhnou dva Semináře pro příjemce OPZ. 

Bližší informace na webstránkách výzev OPZ.

„Čerpání evropských fondů v programovém období 2021-2027“

- místo: Pardubice

Seminář Klimatická změna a realizace konkrétních opatření k její mitigaci (adaptaci)

- místo: Praha

Dne 24. 9. 2019 od 13 hod proběhne jednání Výběrové komise MAS k hodnocení Malého LEADERa pro Svitavsko pro rok 2020.

KS MAS Pk - Bystré

Spojujeme venkov - České Heřmanice

KS MAS Pk v MAS Opavsko

1 2 3 4 5  ...