Dne 2. 10. 2019 proběhnou dva Semináře pro příjemce OPZ. 

Bližší informace na webstránkách výzev OPZ.

„Čerpání evropských fondů v programovém období 2021-2027“

- místo: Pardubice

Seminář Klimatická změna a realizace konkrétních opatření k její mitigaci (adaptaci)

- místo: Praha

Dne 24. 9. 2019 od 13 hod proběhne jednání Výběrové komise MAS k hodnocení Malého LEADERa pro Svitavsko pro rok 2020.

KS MAS Pk - Bystré

Spojujeme venkov - České Heřmanice

KS MAS Pk v MAS Opavsko

Slavnosti burčáku ve Vendolí 2019

Seminář pro žadatele IROP

Ukončení výzev IROP

1 2 3 4 5  ...