VH KS NS MAS ČR Pk - Letohrad - 12.6.2019

Jednání Výběrové komise MAS k 5. výzvě OPZ

Ukončení příjmu žádostí do 3. výzvy z PRV

Ve dnech 22. - 24. 5. 2019 proběhne LeaderFest 2019 v Žatci.

"Metoda LEADER: Včera, dnes i zítra

Více zde.

Dne 2. 5. 2019 proběhne 1. setkání pracovní skupiny k evaluaci SCLLD.

Dne 7. 5. 2019 od 9,00 hod proběhne seminář pro žadatele ke 3. výzvě z Programu rozvoje venkova.

1 2 3 4 5  ...